Portfolio

 
7 / 7
ออกแบบ พร้อมสกรีนเสื้อ TCDC
ผลิตเสื้อยืดสำหรับ TCDC

read more

ออกแบบ Brochure, Leaflet : บล.โนมูระ พัฒนสิน (NOMURA)
ออกแบบโบว์ชัวร์, ออกแบบแผ่นพับโฆษณา

read more

Presentation, Multimedia : สถานฑูตเยอรมนี (ประเทศไทย)
พรีเซนเทชั่น สำหรับวันงานฉลองครบรอบประจำปี ของสถานฑูตเยอรมนี

read more

ออกแบบ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ : NC GROUP
จัดทำสื่อแผ่นพับ, ออกแบบ Brochure

read more

ออกแบบ นามบัตร พร้อมให้คำปรึกษา : Home Material
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, ออกแบบนามบัตร

read more

จัดทำเว็บไซต์ พร้อมระบบ : ณ บุรี
ออกแบบเว็บไซต์ พร้อมระบบ

read more

Presentation, Multimedia : สวทช (NSTDA)
จัดทำสื่อประสม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

read more

ออกแบบโปรแกรมนำเสนอสินค้า : Albedo
โปรแกรมสำหรับให้ลูกค้าสามารถกำหนดสินค้าได้เอง

read more

นำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ : JTS
Company Presentation, สื่อนำเสนอบริษัท

read more

ออกแบบบูทจัดแสดงสินค้า, Exhibition : iPod
ออกแบบบูทจัดแสดงสินค้า

read more

ออกแบบ Company Profile : Grovetex Co., Ltd.
ออกแบบแคทตาล๊อคสินค้า, Company Profile

read more

ออกแบบเว็บไซต์ : สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปาการ
ออกแบบเว็บไซต์ พร้อมระบบ ข่าวสาร และข้อมูลประชาสัมพันธ์

read more

Web Design & Programming : CASA DAENG
ออกแบบเว็บไซต์ โครงการประเภท Apartment

read more

ออกแบบเว็บไซต์ : Agel
ออกแบบเว็บไซต์ พร้อมระบบ ภาษารองรับ 6 ภาษา

read more

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7