Career

Content & Copy Writer 
(Full Time / Freelance)

คุณสมบัติ:

- มีความชำนาญในการจัดหาข้อมูล และสร้างสรรค์งานบทความให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทความ หรือจัดทำข้อมูลในเชิงการตลาด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่งผลงานบทความที่เคยเขียน ให้ทีมงานพิจารณา และหากผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทาง ART AD. DESIGN จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครอีกครั้ง


 

Graphic Design & Infographic Design

คุณสมบัติ:

- สามารถออกแบบตัวการ์ตูน และคาร์แรคเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- ชื่นชอบงาน Drawing มีความเป็นมืออาชีพในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์
- มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
- สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop ได้อย่างชำนาญ
- หากมีประสบการณ์ในงาน Infographic และ CG จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่งภาพผลงานบทความที่เคยเขียน ให้ทีมงานพิจารณา และหากผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทาง ART AD. DESIGN จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครอีกครั้ง


Graphic Design & Web Design
(Full Time / Freelance)

คุณสมบัติ:

- อายุ 20 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator รวมถึงชำนาญการจัดหน้างานออกแบบ และออกแบบโฆษณาได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองในการออกแบบ
- มีความขยัน อดทนที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
- มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในหน้าที่
- สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี เปิดใจรับฟังเพื่อนร่วมงาน
- หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่งภาพผลงานในการออกแบบมาให้ทีมงานพิจารณา และหากผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทาง ART AD. DESIGN จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครอีกครั้ง

 

         

Interior Designer & Exhibition Designer
(Full Time / Freelance)

คุณสมบัติ:

- มีประสบการณ์ในการออกแบบตกแต่งภายใน หรือ Exhibition
- สามารถใช้โปรแกรมในการทำงานได้อย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมพัฒนาการออกแบบ
- มีความขยัน อดทนที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
- มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในหน้าที่
- สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี เปิดใจรับฟังเพื่อนร่วมงาน
- หากสนใจร่วมงาน กรุณาส่งภาพผลงานในการออกแบบมาให้ทีมงานพิจารณา และหากผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทาง ART AD. DESIGN จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัคร